Käyttöehdot

YRITYKSEN TIEDOT
SEOhub (Havulaavu Oy)
Metsontie 16
13600 Hämeenlinna
Tel: 050 440 5686
Email: [email protected]
Y-tunnus: 3135545-3

Käyttöehdot

Yleistä
Tämä verkkopalvelu (jäljempänä “Yritys”) on Havulaavu Oy:n tuottama Palvelu. Avaamalla Tämän verkkopalvelun käyttäjä (jäljempänä “Asiakas”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua.

Käyttämällä Tätä sivustoa Käyttäjät vahvistavat täyttävänsä seuraavat vaatimukset: Käyttäjille ei ole rajoituksia sen suhteen, ovatko he kuluttajaasiakkaita tai yritysasiakkaita.

Asiakkaan ja Yrityksen välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä Tällä verkkosivustolla.

Muutokset käyttöehdoissa ja palvelussa

Yrityksellä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan tällä verkkosivustolla ja/tai rekisteröityneille asiakkaille sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Yritys pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta.

Yrityksellä on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Yritys pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen.

Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

Oikeudet marinellahimari.fi-sivuston sisältöihin: Kaikki oikeudet pidätetään

Omistaja omistaa ja pidättää kaikki immateriaalioikeudet Tämän sivuston sisältöihihn.

Käyttäjät eivät siksi saa käyttää Tämän sivuston sisältöä millään tavalla, joka ei ole välttämätöntä tai implisiittistä Palvelun asianmukaisen käytön kannalta.

Erityisesti, mutta rajoituksetta, käyttäjät eivät saa kopioida, ladata, jakaa (paitsi alla mainitulla erityisellä huomiolla), muokata, muuttaa, julkaista, lähettää tai myydä Tämän sivuston sisältöjä.

Jos Tällä sivustolla nimenomaisesti mainitaan, että käyttäjä voi ladata, kopioida ja/tai jakaa sisältöä, toimenpiteet ovat sallittuja.

Kaikki sovellettavat lakisääteiset tekijänoikeuden rajoitukset tai poikkeukset säilyvät ennallaan.

Ulkoiset resurssit, ohjeet ja sisällöt
Tämän sivuston ja sen materiaalien kautta käyttäjillä voi olla pääsy kolmansien osapuolten tarjoamiin ulkoisiin resursseihin. Käyttäjät tietävät ja hyväksyvät, että Omistajalla ei ole määräysvaltaa tällaisiin resursseihin eikä siksi ole vastuussa niiden sisällöstä ja saatavuudesta.

Maksaminen
Maksulliset tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa kaikilla yleisimmillä luottokorteilla. Yrityksille tarjoamme verkkolaskumahdollisuuden. Maksunvälittäjänämme toimii Stripe. Kaikki maksut tapahtuvat suojatun yhteyden kautta.

Hinnat
Kaikki tuotteet sisältävät arvonlisäveron 24%. Arvonlisävero on sisällytetty tuotteiden hintoihin.

Palautusoikeus
Digitaalisia tuotteita ei voi palauttaa eikä peruuttaa. Ostokset verkkokaupastamme ovat sitovia. Kuluttajansuojalaki; Koti- ja etämyynti 14 § (30.12.2013/1211) ja 16 § (30.12.2013/1211).

Vastuuvapauslauseke
Tämän sivuston sisältö ja tuotteiden sisältö tarjotaan tiukasti “sellaisenaan” ja “sellaisena kuin saatavilla”. Palvelun käyttö on käyttäjien omalla vastuulla. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Omistaja nimenomaisesti kieltäytyy kaikista ehdoista, esityksistä ja takuista – olivatpa ne nimenomaisia, oletettuja, lakisääteisiä tai muita, mukaan lukien mutta ei rajoittuen kaikki oletetut takuut myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamattomuus. Käyttäjän omistajalta tai Palvelun kautta saamat suulliset tai kirjalliset neuvot tai tiedot eivät luo mitään takuuta, jota ei ole nimenomaisesti mainittu.

Rajoittamatta edellä mainittua, Omistaja, sen tytäryhtiöt, lisenssinantajat, virkailijat, johtajat, edustajat, yhteistuotemerkit, kumppanit, toimittajat ja työntekijät eivät takaa, että sisältö on tarkkaa, luotettavaa tai oikeaa, tai että Palvelu täyttää Käyttäjien vaatimukset; että Palvelu on saatavilla milloin tahansa tiettynä aikana tai paikassa, keskeytyksettä tai suojattuna; että kaikki viat tai virheet korjataan; tai että Palvelu on vapaa viruksista tai muista haitallisista komponenteista. Kaikki Palvelun käytön kautta ladattu tai muuten hankittu sisältö ladataan käyttäjien omalla vastuulla ja käyttäjät ovat yksin vastuussa käyttäjien tietokonejärjestelmälle tai mobiililaitteelle aiheutuvista vahingoista tai tietojen katoamisesta, joka johtuu tällaisesta latauksesta tai Käyttäjien palvelun käytöstä.

Omistaja ei takaa, tue tai ota vastuuta mistään tuotteesta tai palvelusta, jota kolmas osapuoli mainostaa tai tarjoaa Palvelun tai hyperlinkillä olevan verkkosivuston tai palvelun kautta, eikä Omistaja ole osapuolena tai millään tavalla velvollisuus valvoa mitään liiketoimia Käyttäjien ja kolmansien osapuolien tuotteiden tai palveluiden tarjoajien välillä.

Palvelu saattaa olla saavuttamattomissa tai se ei välttämättä toimi oikein Käyttäjien verkkoselaimen, mobiililaitteen ja/tai käyttöjärjestelmän kanssa. Omistaja ei ole vastuussa mistään havaituista tai todellisista vahingoista, jotka johtuvat Palvelun sisällöstä, toiminnasta tai tämän palvelun käytöstä.

Vastuun rajoitukset
Omistaja ja sen tytäryhtiöt, toimihenkilöt, johtajat, edustajat, yhteistyökumppanit, kumppanit, tavarantoimittajat ja työntekijät eivät ole missään tapauksessa vastuussa:

  • välillisistä, rankaisevista, satunnaisista, erityisistä vahingoista, tai vahingoista, jotka vaikuttavat yrityksen voittoon, liikearvoon, käyttöön, tietpjen tai muiden aineettomien aiheuttamiin vahinkoihin, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä tai liittyvät siihen;
  • vahingoista, menetyksistä tai vammoista, jotka johtuvat Palvelun tai Käyttäjätilin tai sen sisältämien tietojen hakkeroinnista, peukaloituksesta tai muusta luvattomasta pääsystä tai käytöstä;
  • sisällön virheistä tai epätarkkuuksista;
  • mistä tahansa henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat Käyttäjän pääsystä Palveluun tai sen käytöstä;
  • Omistajan suojattujen palvelimien ja/tai niihin tallennettujen henkilötietojen luvatottomasta käytöstä;
  • Palvelun keskeytymisestä tai lopettamisesta;
  • Mistään virheistä virukset, troijalaisista hevosista tai muista vastaavista viruksista tai bugeista, jotka voidaan välittää Palvelussa tai sen kautta;
  • Sisällöissä olevista virheistä tai puutteista tai menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet palvelun kautta lähetetyn, sähköpostitse lähetetyn tai muuten saataville asetetun sisällön käytöstä; ja/tai
  • kenen tahansa käyttäjän tai kolmannen osapuolen herjaavasta, loukkaavasta tai laittomasta toiminnasta. Omistaja ja sen tytäryhtiöt, toimihenkilöt, johtajat, edustajat, yhteistuotemerkit, kumppanit, tavarantoimittajat ja työntekijät eivät ole missään tapauksessa vastuussa mistään vaateista, menettelyistä, vastuista, velvoitteista, vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, jotka ylittävät sen summan, jonka Käyttäjä on maksanut Omistajalle tässä edeltävien 12 kuukauden aikana, tai tämän Omistajan ja Käyttäjän välisen sopimuksen voimassaoloaikana sen mukaan, kumpi on lyhyempi.

Tätä vastuunrajoituskohtaa sovelletaan soveltuvan lainkäyttöalueen lain sallimassa laajuudessa riippumatta siitä, perustuuko väitetty vastuu sopimukseen, vahingonkorvausvelvollisuuteen, laiminlyöntiin, ankaraan vastuuseen tai mihin tahansa muuhun perusteeseen, vaikka yritykselle olisi ilmoitettu tällaisen mahdollisuudesta.

Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten yllä olevat rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske käyttäjää. Ehdot antavat Käyttäjälle erityisiä laillisia oikeuksia, ja Käyttäjällä voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat lainkäyttöalueittain. Ehtojen mukaisia vastuuvapauslausekkeita, poissulkemisia ja vastuunrajoituksia ei sovelleta sovellettavan lain kieltämässä laajuudessa.