Sosiaalisen median startegia

Sosiaalisen median strategia on tärkeä osa jokaista tuloshakuista liiketoimintaa.

Sosiaalisen median strategia osa organisaation viestintäsuunnitelmaa ja kaikkea markkinointia. Some-strategiassa määritellään, miten yritys hyödyntää sosiaalisen median kanavia osana viestintää, mitkä ovat kanavien kohderyhmät, sekä millaisia sisältöjä somessa julkaistaan.

Lisäksi some-strategiassa määritellään, milloin ja kuinka usein julkaistaan, kenen vastuulla julkaisut ovat, miten sosiaalisen median keskusteluja seurataan ja miten niihin reagoidaan.

Some-strategiassa tulee myös aina määritellä, miten onnistumisia seurataan ja miten omaa julkaisumallia voidaan saatujen oppien perusteella kehittää.

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä

+358 (0) 50 440 5686
hi@marinellahimari.fi
© 2021, Havulaavu Oy

Kasva. Näy. Menesty.