Vinkit SEO-sisällön tuottamiseen

Hakukone­optimoidun sisällön kirjoittaminen nojaa avainsanatutkimuksen pohjalta tunnistettuihin tehokkaisiin hakutermeihin ja niiden käyttöön laadukkaissa sisältöteksteissä.

Hyvätkään sisällöt tai parhaat avainsanat eivät pelasta, jos sivusto tai sen hierarkia eivät toimi teknisesti. Tämän vuoksi jokaiselle sivustolle tulisi aina toteuttaa sivuston auditointi, jossa tarkistetaan verkkosivuston tekninen kunto.

Tämä on tärkeää, jotta voimme olla varmoja, ettei sivustolta löydy hakurobottien liikkumista estäviä pullonkauloja; jos ongelmia on, sisällöt eivät myöskään indeksoidu hakutuloksiin.

Aluksi: Ethän enää käytä meta-keywordseja

Hakukoneoptimointi ei ole aina ollut samanlaista kuin se on tänä päivänä.

Tiesitkö (tai muistatko), että ennen aikaan html-koodin sekaan syötettiin “kaikki mahdolliset hakutermit sisältävänä avainsanarimpsu” eli pitkä litanja meta-keywordseja.

Alla olevassa (ja jo melko muinaisessa) esimerkissä sisältöä on siis haluttu optimoida punaisella kehyksellä merkityille avainsanoille. Avainsanoja saattoi olla perätysten jopa 30! Tai enemmän.

Meta keywordsit eivät enää toimi, eli niitä ei kannata lisätä koodin sekaan. Niiden käyttö loppui jo vuonna 2014.

meta keywords

Kuinka pitkä SEO-tekstin pitää olla?

Tämä on yksi yleisimmistä SEO-kirjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Totuus on, ettei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta. Jos joku on sanonut, että kirjoita aina vähintään 1000 sanaa pitkä teksti, teet todennäköisesti turhaa työtä.

Näin siksi, että hakukoneoptimoitavien sisältöjen tarvittava pituus on aina suoraan verrannollinen aiheen kilpailutilanteeseen.

Älä siis tuijota pelkkää sanamäärää. Sinun tulee aina ensisijaisesti kirjoittaa relevanttia ja mahdollisimman laadukasta sisältöä, joka vastaa haun intressiä.

Millaiset sisällöt pääsevät Googlen etusivulle?

Googlen parhaille paikoille nousevat:

 • laadukkaat ja informatiiviset,
 • rakenteeltaan hyvät sisällöt,
 • joilla on myös hyvä linkkirakenne.

Ei siis riitä, että kirjoitat kilpailijan tuottaman tekstin omin sanoin uusiksi; sinun tulee tarjota uutta näkemystäajantasaista tietoa, kenties omaa ekspertiisiä ja kokemuksia aiheesta.

Eihän Googlen ole mitään järkeä nostaa hakutulosten kärkeen sisältöjä, jotka ovat toistensa kopioita.

Kansainvälisesti Googlen parhaita sijoituksia dominoivat n. 1400-sanaa pitkät sisällöt. Näitä näkee Suomenkin Googlessa (kyllä, Googlesta on eri versiot eri maille), mutta kuten edellä mainittu, hakutulosten kärkeen voi päästä vähemmälläkin sanamäärällä, jos sisältö on laadukasta ja palvelee täydellisesti käyttäjän tekemää hakua.

Vinkki: Ota käyttöön ilmaiseksi selaimeen asennettava SEOquake-työkalu, jonka avulla pystyt selvittämään kilpailijan sisällön laadun.

Jos haluat tietää tarkan hakusanapitoisuuden tekstillesi, on suositeltavaa tehdä hieman tutkimustyötä:

 • etsi hakusanoillasi ensimmäiseksi sijoittuvat sisällöt
 • tarkastele niiden hakusanapitoisuutta
 • sisällön sanamäärää
 • sivuston luotettavuutta (PA).

Kuinka monta kertaa avainsanan tulee esiintyä tekstissä?

Tämäkin on yksi yleisimmistä SEO-kirjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Perussääntö on, että hakukoneoptimoitua sisältöä kirjoittaessa avainsanaa tulee käyttää järkevissä määrin.

Älä siis ylioptimoi.

Ylioptimointi on nimittäin yksi yleisimmistä syistä, miksi sisällöt eivät nouse Googlen hakutuloksiin.

Ajatellaan, että haluat päästä Googlessa ohi kilpailijasi, joka on kirjoittanut hyvän, jo Googlesta löytyvän eli hakutuloksiin indeksoituneen sisällön.

Tällöin sinun tulee tarkastella:

 • Kuinka laajasti ko. sisältö käsittelee avainsanan aihetta
 • Kuinka pitkä tai lyhyt teksti on
 • Kuinka monta kertaa avainsana esiintyy tekstissä
 • Miten avainsanaa on käytetty H1-H3-otsikoissa
 • Onko tekstin seassa kuvia ja mitkä niiden alt-nimet ovat
 • Kuinka paljon sisällössä on sisäisiä ja ulkoisia linkkejä
 • Kuinka paljon kilpailijan sivu saa backlinkejä muilta sivuistoilta

Osa SEO-konsulteista suosittelee avainsanatiheydeksi 0.5%–0.8%. Toisten mielestä luvun tulisi olla korkeampi, esimerkiksi 0.5%–2.5%.

Järjestäen kaikki SEO-konsultit ovat kuitenkin sitä mieltä, että luvun pitää olla alle 3%.

Hubspotin esimerkeissä voit laskea avainsanatiheyden näin:

 • Jos sisältösi on 1000 sanaa pitkä, käytä avainsanaa 10 kertaa. Formula on tällöin: 10 / 1000 = .001
 • Toinen vaihtoehto on lisätä avainsana 1–2 kertaa jokaista 100 sanaa kohden. Tällöin avainsanatiheydeksi muodostuu noin 1–2%.

Jälkimmäinen vaihtoehto on ihan järkevä.

✅ Tee näin: Suosi avainsanatiheytenä 1–2%. Näin olemme saaneet parhaat tulokset ja voittaneet tähän päivään mennessä kymmeniä tuhansia avainsanoja.

Myös Domain Authority ja Page Authority vaikuttavat näkyvyyteen

 • Domain Authority (DA) tarkoittaa koko sivuston auktoriteettia Googlen silmissä.
 • Page Authority (PA) tarkoittaa yksittäisen sisältösivun auktoriteettia Googlen silmissä.

Mikäli kilpailevan sivuston luotettavuus eli DA on korkeampi kuin oman sivustosi vastaava luku, tarvitset sivustollesi enemmän laadukasta sisältöä ja toisilta sivustoilta ansaittuja backlinkejä.

Mikäli kilpailijan tuottaman yksittäisen sisältösivun auktoriteetti eli PA on korkeampi kuin samalle avainsanalle kirjoittamasi oman sisällön vastaava luku, tarvitset tässäkin tapauksessa enemmän backlinkejä, jotka osoittavat ko. kirjoittamaasi sisältösivuun.

Huomioi, etteivät nämä eri SEO-työkaluista saatavat luvut ole Googlen todentamia, vaan ko. SEO-työkalujen omia arvioita.

Backlink eli ansaittu linkki on kuin äänestyslipuke hyvän sisällön puolesta. Ja mitä enemmän muut sivustot linkittävät sisältöihisi, sitä suuremmaksi niiden luotettavuus ja auktoriteetti kasvavat.

SEO-sisällön otsikkotyypit

Väliotsikot helpottavat ja selkeyttävät lukukokemusta sekä auttavat hakukoneita ymmärtämään sisältösivun eri osiot.

Otsikot ovat siis sekä visuaalisia tekijöitä että SEO-elementtejä.

Väliotsikoihin kannattaa panostaa, sillä ihmiset aina ensin läpi:

 • sisällön otsikot
 • kuvat
 • kuvatekstit.

Mikäli nämä kolme tekijää luovat tarpeeksi kiinnostavan vaikutelman, lukija todennäköisesti syventyy tekstiisi paremmin.

Hakukoneoptimoinnissa käytettävät otsikkotyypit ovat:

 • H1, sisältöteksin pääotsikko (vain yksi per sivu)
 • H2, pääotsikolle alisteinen alaotsikko (voi olla useampi)
 • H3–H6-otsikot ovat nimensä mukaisesti H2:lle alisteisia alaotsikkotyyppejä (voi olla useampi).

Suosi jokaisella sisältösivulla vain yhtä H1-otsikkoa. Kuitenkin H2–H6-tason otsikoita voit käyttää niin paljon, kuin haluat. Muista, että otsikoiden tyyppi vaikuttaa siihen, miten tärkeäksi myös hakukoneet katsovat niiden painoarvon; H2 on voimakkaampi kuin kaikista pienin H6-otsikko.

Käytä siis avainsanaa myös otsikoissa!

Avainsanojen käyttö otsikoissa on suositeltavaa, sillä siten voit kertoa Googlelle, että olet huomioinut avainsanan käytön myös sisältötekstin rakenteessa.

Otsikoissa kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää myös alisteisia avainsanoja (related keywords).

Myös kysymysmuotoja otsikoita kannattaa hyödyntää, sillä tällöin Google saattaa nostaa ne näkyville eri tietopaneeleihin (esim. ”Ihmiset kysyvät myös”).

Muista nämä:

 • Kirjoita sisältö aina asiakkaalle, mutta huomioi myös hakukoneet
 • Sisällystä tekstiin aiheelle valittu avainsana
 • Sisällytä tekstiin avainanan synonyymejä
 • Voit myös taivuttaa avainsanaa
 • Yleensä mitä pidempi sisältö on, sen paremmin se indeksoituu Googleen
 • Älä kirjoita tuplasisältöä (muista canonical-tagi)
 • Älä ylioptimoi
 • Kirjoita aina hyvää ja hyödyllistä sisältöä!

Muista myös: älä kirjoita tai julkaise tuplasisältöä

Jokainen sivu on uniikki niin urliltaan kuin sisällöltään. Sama sisältö ei siis voi olla omalla sivustolla kahden eri urlin alla, vaan kaikki sisältö tulee olla hakukoneoptimoitu yhdelle termille. Tuplasisällöt vaikuttavat negatiivisesti hakukonenäkyvyyteen, joten niitä ei yksinkertaisesti saa tehdä.

Optimoinnin iloa!