SEO-strategia

Toimenpiteiden selvittäminen

Tunnistamme SEO-työn lähtökohdat sivuston auditoinnilla ja kilpailija-analyysin avulla

Tavoitteiden asettaminen

Asetamme tavoitteet analyysien ja kpi:den pohjalta ja määrittelemme SEO-työn tarvitsemat resurssit

Tulosten seuranta

Analytiikan määrittäminen, tulosten raportointi ja niiden pohjalta tehtävien päätösten jalkauttaminen

SEO-strategia, eli hakukoneoptimoitavan sisällön strategia, on Google-optimoitavan sisällöntuotannon ensimmäinen ja tärkein lähtökohta.

Strategisen kumppanin avulla onnistut tavoitteissasi

SEO-strategia antaa suunnan ja luo puitteet toimenpiteille, joiden avulla sivuston näkyvyyttä ja liiketoiminnallista tulosta voidaan kasvattaa.

Sivuston SEO-auditointi ja liiketoiminnallisten tavoitteiden määrittäminen luovat kestävän pohjan niin lyhyen kuin pitkän aikavälin SEO-toimenpiteiden suunnittelulle. Auditoinnin pohjalta rakentuvan SEO-strategian avulla sivuston löydettävyyttä parannetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti liiketoiminnalle tärkeimmillä avainsanoilla.

Data päätöksenteon tukena. Hakukoneoptimoinnin ja tehtyjen toimenpiteiden tehokkuutta seurataan analytiikan kautta. Analytiikanssa painotetaan sivustolle asetettuja tärkeitä mittareita liikenteen kasvusta liidien syntymiseen ja tunnettuuden kasvattamiseen, minkä lisäksi todennettu data ohjaa jatkuvaa sisällöntuotantoa kohti entistä parempia tuloksia.

Tulosten seuranta ja raportointi. SEO-strategia perustuu jatkuvaan analysointiin ja tulosten seurantaan sekä on-page- ja off-page-optimontiin. Strategian olennaisena osana on määritellä hakusanamainonnan ja hakukoneoptimoinnin rooli suhteessa sivuston tarpeisiin. SEO-strategia rakennetaan aina brändin palvelut ja toimintatavat huomioiden, jotta viestintä on yrityksen brändin mukaista.

Näistä SEO-strategia koostuu: Sivuston SEO-auditointi ja kilpailija-analyysi / tavoitteiden määrittäminen / analytiikan mittarit ja seurannan aloittaminen / SEO-sisällöntuotantoa ohjaavan SEO-strategian määrittäminen ja resursointi / maksetun mainonnan roolin määrittäminen / raportointi ja tulosten jalkauttaminen jatkuvaan sisällöntuotannon tueksi

Varaa maksuton alkukartoitus

Puolen tunnin maksuton alkukartoitus ei sido sinua mihinkään. Varaa palaveriaika suoraan Marinellan kalenterista.

Varaa alkukartoitus

SEO-strategia, eli hakukoneoptimoitavan sisällön strategia, on Google-optimoitavan sisällöntuotannon ensimmäinen ja tärkein lähtökohta.

Hyvin suunniteltu SEO-strategia on tuloksia tuovan markkinoinnin perusta

SEO-sisältöstrategia selkeyttää hakukoneoptimoinnin lisäksi myös sisältömarkkinoinnin pitkän tähtäimen tekemistä sekä ansaittujen orgaanisten tulosten seurantaa. Hyvä SEO-strategia toimii samalla koko digitaalisen markkinoinnin perustana: se huomioi kohderyhmät, ostoprosessin, käytössä olevat julkaisukanavat, yrtityksen kilpailijat sekä oman talon käytössä olevat resurssit.

SEO-strategia auttaa kirkastamaan, millä sisällöillä voidaan tavoittaa kaikkein potentiaaleimmat asiakkaat. Sen vuoksi SEO-strategin pitäisi aina olla osa yrityksen markkinointistrategiaa.

SEO-strategian avulla saavutetaan kestäviä tuloksia

Hakukoneoptimointi on tärkeä osa liiketoimintaa, sillä hakukoneoptimoiduilla sisällöillä voidaan tavoittaa kaikkein potentiaalisimmat asiakkaat eli he, jotka etsivät tietoa tarjoamastasi palvelusta.

Orgaaniseksi näkyvyydeksi (ansaituksi näkyvyydeksi) kutsutaan niitä sisältöjä, jotka nousevat Googlen kärkipaikoille ilman maksullista SEM-mainontaa. Orgaaniset tulokset myös takaavat verkkosivuston jatkuvan kävijävirran ja kasvattavat näin brändin tunnettuutta.

Ota yhteyttä

+358 (0) 50 440 5686
hi@marinellahimari.fi
© 2021, Havulaavu Oy

Kasva. Näy. Menesty.