Tavoitteemme on auttaa sivustosi Googlen parhaille sijoituksille 📈

Tavoitteemme on selkeä: se on nostaa liiketoimintasi mahdollisimman hyville sijoituksille Googlen hakutuloksissa bisneksellesi tärkeimmilla avainsanoilla.

Hakukoneoptimoinnin voi aloittaa myös itse, ja sitä varten olemme julkaisseet kattavan SEO-oppaan. Parhaat tulokset ansaitaan kuitenkin huolellisesti suunnitellulla SEO-strategialla ja jatkuvalla SEO-työllä.

SEO-strategia avattuna

01. Tavoitteet

Asetettujen tavoitteiden avulla tiedämme, mitä teemme, miksi teemme ja miten voimme ansaita toivotut tulokset.

02. Resursointi

SEO-projekti vaatii aikaa ja panostusta niin SEO-konsultilta kuin yritykseltä itseltään, ja siksi resursointi on tärkeää.

03. Auditointi

Auditoimme sivuston nykykunnon ja nykysisällöt, jotta tiedämme lähtötilanteen ja projektin SEO-tarpeet.

04. Kilpailijatutkimus

Jotta sivusto voi kasvaa, meidän tulee tietää sen nykypositio suhteessa kilpailijoihin sekä kilpailijoiden käyttämät hakusanat.

05. Hakusanatutkimus

Tutkimuksessa käydään läpi kilpailijoiden käyttämät hakusanat sekä omalle liiketoiminnalle tärkeimmät hakusanat.

06. Avainsanastrategia

Avainsanastrategia jalostuu hakusanatutkimuksen pohjalta ja ohjaa SEO-sisällöntuotantoa.

07. SEO-strategia

Datalla johdettava SEO-strategia ohjaa kaikkea SEO-työtä ja toimii jatkossa päätöksenteon tukena.

08. Sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto sisältää uusien SEO-sisältöjen sekä jo julkaistujen sisältöjen SEO-validoinnin.

09. Seuranta

Näkyvyyden kasvun seuranta ohjaa eteenpäin SEO-projektissa sekä kertoo onnistumiset ja tarvittavat muutostarpeet.

SEO-strategia

SEO-strategia on yksityiskohtainen suunnitelma verkkosivuston orgaanisen näkyvyyden parantamiseksi hakukoneissa.

Sen avulla määritellään kaikki On-page ja Off-page SEO:n toimenpiteet, unohtamatta sivuston teknisen auditoinnin pohjalta nousevia muutostarpeita.

SEO-strategiaan sisältyy kpi:den, tavoitteiden ja kilpailija-analyysin pohjalta toteutettava avainsanatutkimus ja avainsanasuunnitelma.

Pelkkä avainsanatutkimus ei siis yksinään riitä, sillä se ei yleensä kerro muuta kuin:

Jotta avainsanatutkimusta voidaan hyödyntää tehokkaasti, sen tueksi tarvitaan SEO-strategia. Strategia antaa suunnan ja luo puitteet toimenpiteille, joiden avulla sivuston näkyvyyttä, auktoriteetti ja liiketoiminnan tulosta voidaan kasvattaa tuloksellisesti.

Onhan jokaisen SEO-projektin tarkoitus kasvattaa konversiota, ei vain sivustokävijöiden määrää.

Toisin sanoen, jokaisen SEO-projektin tarkoituksena on kasvattaa nimenomaan potentiaalisten ostajien ja asiakkaiden hakumäärää.

verkkosivuston ja liiketoiminnan kasvutavoite

SEO-strategia tiivistetysti

Toimenpiteiden selvittäminen: Tunnistamme SEO-työn lähtökohdat sivuston auditoinnin (tekninen SEO ja nykysisällöt) ja kilpailija-analyysin avulla.

SEO-työn tavoitteiden asettaminen: Asetamme SEO-työlle tavoitteet analyysien ja kpi:den pohjalta, ja määrittelemme tarvittavat resurssit.

SEO-projektin tulosten seuranta: Seuraamme tulosten kehitystä ja raportoimme tulokset viikko/kuukausitasolla.

Evaluointi: SEO on jatkuvaa tekemistä, ja evaluoinnin avulla sisältöjä kehitetään entisestään.

SEO-strategiassa määritellään:

  • Millaiset yleisöt haluamme tavoittaa
  • Millaisia sisältöjä ostopolun eri vaiheille julkaistaan
  • Mitä yleisöjen halutaan missäkin viestipolun vaiheessa tekevän
  • Mitkä ovat sisältöjen tavoitteet
  • Mille avainsanoille sisältöjä julkaistaan
  • Millaisia sisältötyyppejä hyödynnetään
  • Milloin ja millä resursseilla sisältöjä julkaistaan
  • Miten analytiikkaa seurataan
  • Miten tuloksia evaluoidaan

Näin SEO-strategia etenee

#1: Sivuston auditointi: Auditoinnin pohjalta rakentuvan SEO-strategian avulla sivuston löydettävyyttä parannetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti liiketoiminnalle tärkeimmillä avainsanoilla. Lisäksi tarkistamme tarvittavat SEO-toimenpiteet, joiden avulla nykysisältöjä tulee korjata.

#2: Tavoitteiden määrittäminen: Liiketoiminnan tavoitteiden määrittäminen luo kestävän pohjan niin lyhyen kuin pitkän aikavälin SEO-toimenpiteiden suunnittelulle; meidän tulee tietää, mitä teemme ja miksi niin teemme, jotta SEO-projekti voi tuoda toivottuja tuloksia.

#3: Resursointi: Jotta tuloksia voi syntyä, tarvitaan aikataulu, jonka mukaan SEO-työtä tehdään. Määrittelemme tarvittavat toimenpiteet viikko- ja kuukausitasolla. Jos tarvitset apua SEO-sisällöntuotantoon, voit tilata meiltä kaiken tai osan sivustollasi julkaistavista laadukkaista SEO-sisällöistä.

#4 Tulosten seuranta ja raportointi: SEO-työ perustuu jatkuvaan analysointiin sekä tulosten mittaamiseen ja seurantaan.

#5 Data päätöksenteon tukena: Todennettu data ohjaa jatkuvaa sisällöntuotantoa kohti entistä parempia tuloksia. Emme tee mitään mutu-tuntumalta, vaan siksi, että ko. toimenpide pitää tehdä. Käymme ehdotukset aina selkeästi läpi asiakkaan kanssa, jotta molemmat osapuolet tietävät, missä mennään ja miksi tiettyjä toimenpiteitä tehdään.

hakukoneoptimointi

Hyvin suunniteltu SEO-strategia on tuloksia tuovan markkinoinnin perusta

SEO-strategia selkeyttää optimoinnin lisäksi myös sisältömarkkinoinnin pitkän tähtäimen tekemistä.

Hyvä SEO-strategia toimii kaiken digitaalisen markkinoinnin perustana: se huomioi kohderyhmät, ostoprosessin eri vaiheet, käytössä olevat julkaisukanavat, yrityksen kilpailijat sekä oman talon käytössä olevat resurssit.

SEO-strategia auttaa kirkastamaan, miten ja millä sisällöillä voidaan tavoittaa potentiaaliset asiakkaat.

Tämän vuoksi SEO-strategin pitäisi aina olla osa yrityksen markkinointistrategiaa.

30 minuuttia ajastasi

Varaa maksuton konsultointi

Käännetään yhdessä SEO-haasteesi voitoksi

Varaa aika