Yksi tärkeimmistä SEO-tavoitteista on laadukkaiden backlinkien ansaitseminen

Artikkelia on päivitetty 17.11.2022

Google Search Advocate John Mueller arvioi, että backlinkien voimallisuus tulee laskemaan tulevaisuudessa: "Well, it’s something where I imagine, over time, the weight on the links at some point will drop off a little bit as we can figure out a little bit better how the content fits in within the context of the whole web.” (3.11.2022, Search Off The Record)

Mueller jatkaa: “And to some extent, links will always be something that we care about because we have to find pages somehow. It’s like how do you find a page on the web without some reference to it?”

But my guess is over time, it won’t be such a big factor as sometimes it is today. I think already, that’s something that’s been changing quite a bit.”

🟢 Kunnes toisin todistetaan, laadukkaita backlinkeja kannattaa hyödyntää SEO-näkyvyyden kasvattamisessa. Alta pääset lukemaan tämän aiemmin julkaisemani artikkelin sen alkuperäisessä versiossaan.


Yksi tärkeimmistä SEO-tavoitteista on laadukkaiden backlinkien ansaitseminen

Kuten otsikko kertoo, puhutaan nimenomaan linkkien ansaitsemisesta – ei niiden ostamisesta eikä millään tavoin keplottelusta, vaikka edelleen jotkut (myös suomalaiset) SEO-firmat tarjoavat tällaisia (karhun)palveluksia.

Joka ikinen hakukone perustuu linkeille. Myös hyvä SEO-näkyvyys vaatii tuekseen laadukkaita linkkejä.

Google käyttää yli 200 näkyvyystekijää (ranking factors) arvottaessaan sisältöjä samasta aiheesta kilpailevien sivustojen kesken.

✅ Googlen mittapuulla kolme tärkeintä näkyvyystekijää ovat:

 • sisällön laatu
 • sisällön vastaavuus haun intentioon
 • ansaittujen backlinkien määrä

Kaikkia kolmea tarvitaan, jotta sisällöllä voidaan nousta hakutulosten kärkeen.

🤔 On myös kolme muttaa:

 • .. mutta miksi tarvitsen backlinkejä?
 • .. mutta miksen voi ostaa linkkejä?
 • .. mutta miten sitten voin saada orgaanisia linkkejä?

Etenkin laaduttomien mutta myös laadukkaiden sisältöjen kohdalla ilmenee monesti sama ongelma: niihin johda yhtään ulkoista linkkiä. Miten tämä ongelma voidaan ratkaista?

Juuri siihen paneudumme tässä artikkelissa.


SISÄLLYSLUETTELO

Mitä backlinkit ovat?

Backlinkit ovat toisilta sivustoilta omalle sivustolle johtavia linkkejä. Yleisesti backlinkeistä puhuttaessa tarkoitetaan orgaanisia eli ansaittuja linkkejä, jotka saadaan ilman että raha vaihtaa omistajaa.

Google tulkitsee tällaiset linkit “äänestylipukkeina” hyvän ja hyödyllisen sisällön puolesta – mutta vain, jos linkki mallia “dofollow”.

✅ Mitä enemmän laadukkaita backlinkejä sivusto on ansainnut, sitä arvokkaammaksi Google katsoo sen suhteessa samasta sisällöstä kirjoittaviin kilpailijoihin.

Backlinkit eli käänteiset linkit ovat siis äärimmäisen tärkeässä roolissa sisältöjen hakukoneoptimoinnissa. Kaikki käänteiset linkit eivät kuitenkaan ole samanarvoisia, minkä vuoksi tarvitset linkkistrategian.

backlink-strategia

Miksi tarvitsen backlink-strategian?

Backlinkien perimmäinen tarkoitus on toimia referenssinä laadukkaalle sisällölle.

✅ Backlinkit eivät vain kasvata sivuston näkyvyyttä hakutuloksissa:

 • ne kasvattavat viittausliikenteen määrää (referral)
 • ne vahvistavat brändisi tunnettuutta (brand awareness) ja ajatusjohtajuutta (ideal leadership)
 • ne auttavat luomaan uusia orgaanisia linkkisuhteita uusien sivustojen kesken

Orgaanisen linkkistrategian avulla pyritään nimenomaan ansaitsemaan linkkejä sellaisilta sivustoilta, jotka edesauttavat oman sivuston näkyvyyttä.

Monet kuitenkin koettavat onneaan ja pyrkivät kasvattamaan sivuston näkyvyyttä Black hat SEO:n menetelmin. Katsotaan seuraavaksi, mitä tämä tarkoittaa ja miksi niin ei saa tehdä.

black hat seo

Black hat SEO tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joita SEO-optimoinnissa ei pidä tehdä. Toimenpiteet voivat kuitenkin tuoda nopeasti tuloksia, minkä vuoksi osa SEO-tekijöistä hyödyntää niitä saadakseen asiakkaalleen hetkellisesti hyvän näkyvyyden, jota myydään valheellisesti hyvän SEO-työn nimissä.

Black hat SEO linkkifarmauksessa 🎩

Linkkien laadulla ei ole aina ollut yhtä suurta merkitystä

Aikaan ennen Pandaa ja Pingviiniä (niistä lisää alempana) määrä korvasi laadun: linkin laadulla ei ollut väliä, pääasia että niitä oli paljon.

Ja kun linkkejä tehtailtiin omalle sivustolle enemmän kuin mitä kilpailija oli ansainnut, kyseinen linkkejä tehtaillut sivusto nousi helpommin hakukoneiden kärkeen.

Osa luulee, että tämä metodi kantaa edelleen.

Näin ei kuitenkaan ole.

Aika ennen Pandaa ja Pingviiniä

Ennen Pandaa ja Pingviiniä jokainen linkki siis laskettiin, mikä vauhditti Black hat SEO:n metodeihin lukeutuvaa linkkifarmausta. Sen ainoa tavoite oli ja on saada linkkejä mahdollisimman monista eri URL-osoitteista.

Linkkifarmausta tehtiin ja tehdään edelleen kahdella tapaa:

 • verkkosivujen omistajat sopivat keskenään linkkivaihdosta, jonka avulla vauhditetaan laaduttomien ja sisällöltään köyhien sivustojen näkyvyyttä, ja kun näiden sivustojen näkyvyys (DA-luku) hetkellisesti kasvaa, niiltä myydään linkkejä muille sivustoille
 • yksittäinen linkkifarmaaja ostaa joukon domaineja, tuottaa jokaiselle uudelle sivustolle nopeasti köyhää sisältöä ja linkittää kaikki sivustot keskenään, jolloin jokaisen sivuston näkyvyys (DA-luku) nousee hetkellisesti ja niiltä voidaan myydä linkkejä muille sivustoille

Alempaa tapaa kutsutaan termillä Private Blog Networks (PBN), joka on vastoin Googlen ohjeita:

“Any links intended to manipulate PageRank or a site’s ranking in Google search results may be considered part of a link scheme and a violation of Google’s Webmaster Guidelines. This includes any behavior that manipulates links to your site or outgoing links from your site.” (Lähde)

Black hat SEO:n keinoja noudattava linkkifarmaus voi edelleen toimia, kunnes tulee se päivä, jolloin hakubotit tajuavat linkkien laaduttomuuden – ja silloin joudut tekemään entistä enemmän työtä ansaitaksesi uskottavuuden takaisin hakubottien silmissä.

Onneksi Panda asteli kuvioihin 🐼

Kuten edellä mainittu, ennen aikaan backlinkien määrä korvasi laadun.

Tämä tietenkin johti siihen, että hakutulosten kärjestä alkoi löytyä huonoa sisältöä, joka nousi parhaille sijoituksille ainoastaan linkkimäärän avulla. Tekstiltä ei siis vaadittu samaa laadukkuutta kuin tänä päivänä.

Google vastasi tähän ongelmaan vuoden 2011 algoritmipäivityksellä, joka kantaa nimeä Panda.

 • Panda-algoritmimuutoksen avulla haluttiin karsia linkkifarmaajat eli sellaiset sisällöltään köyhät sivustot, joita kukaan ei lue ja joiden ainoa tarkoitus on myydä linkkejä toisille sivustoille.

Vain vuotta myöhemmin (2012) Pandaa seurasi Penguin eli “webspam algorithm update”.

 • Päivitys osui sekin sekä linkkejä farmaaviin sivustoihin että sivustoihin, jotka koettivat manipuloida sivustonsa näkyvyyttä hakutuloksissa esimerkiksi ostamalla linkkejä juurikin näiltä linkkifarmisivustoilta.

Vaikka Panda siivosi monia Black hat SEO:n metodeja, osa toimenpiteistä on valitettavasti käytössä edelleen.

Hyviäkin muutoksia on tullut, sillä nykyisin affiliate-linkit ja sponsoroidut linkit voidaan merkitä rel=sponsored-tagilla, joka kertoo hakukoneille että kyseisen linkin olevan sponsoroitu. Tällä tagi-komennolla Google halusi erottaa mm. tänä päivänä tunnetut natiiviartikkelit ja esimerkiksi blogien kaupalliset yhteistyöt, joissa ei siis ole mitään vikaa eikä niistä ole näkyvyydelle haittaa, maksetaanhan silloin työstä eli sisältökokonaisuudesta eikä yksittäisestä linkistä.

Kuvakaappaus omasta sähköpostista.

Älä luota DA-lukuihin

Olet saattanut saada yllä olevan sähköpostin kaltaisen viestin itsekin. Linkkejä koetetaan myydä vedoten linkittävän sivuston korkeaan DA-lukuun eli Domain Authority -lukuun nojaten. DA-luku määritellään asteikolla 1–100 (100 on paras).

DA-luku ei kuitenkaan ole Googlen näkyvyystekijä vaan ainoastaan SEO-ohjelma Mozin luoma luku.

Vastaavasti Ahrefsilla on käytössä Ahrefs Rank ja Semrushilla Authority Score. Ne tarkoittavat samaa kuin Mozin Domain Authority -luku (DA-luku).

Näiden mittareiden avulla kilpailevia sivustoja voidaan verrata keskenään eli luku kertoo arvion siitä, miten vahva sivusto on. Tämä on kuitenkin vain ja ainoastaan kyseisen SEO-työkalun antama luku eikä sillä ole mitään tekemistä Googlen kanssa; Google ei katso eikä huomioi näitä lukuja.

DA-luvulla on siis helppo jymäyttää aiheeseen vihkiytymätöntä, kun myyjä tarjoaa myytäviä linkkejä laadukkaalta kuulostavilta sivustoilta.

autohority score

Miksi monet SEO-tekijät edelleen hyödyntävät linkkifarmausta?

Orgaanisten linkkien ansaitseminen on työlästä, mutta niin on jokainen hyvin tehty työ. Työläys onkin juuri se perisyy, miksi linkkifarmaus kuulostaa helpolta ja edulliselta vaihtoehdolta linkkien hankkimiseen. Näin ansaittu hetkellinen näkyvyys myydään asiakkaalle oman “hyvän” SEO-työn tuloksena.

sivuston linkitys

Millaisia linkkityyppejä on olemassa?

Follow-linkki näyttää tältä:
<a href="https://www.example.com">example link</a>

Nofollow-linkki näyttää tältä:
<a href="https://www.example.com" rel="nofollow">example link</a>

Linkeille on olemassa kaksi päätyyppiä: dofollow ja nofollow.

Kun hakubotit vierailevat sivustollasi ja lukevat sivustosi koodia, ne seuraavat asettamiasi linkkejä toisille sivuille – paitsi jos olet merkinnyt ko. linkit “nofollow” attribuutilla.

✅ Dofollow-linkit (eli follow-linkit) ovat ns. normaaleja linkkejä, jotka kerryttävät linkin päässä olevan sivuston auktoriteettia eli vahvistavat sen näkyvyyttä Googlessa. Tätä kutsutaan englanniksi termillä link juice. 

✅ Dofollow-linkit ovat kaikista tärkeimpiä ja voimakkaimpia linkkejä hakukonenäkyvyyden kasvattamiseen.

☑️ Nofollow-linkit eivät kerrytä linkitettävän sivuston näkyvyyttä.

☑️ Nofollow-linkkejä tulee käyttää kaikissa kaupallisissa tarkoituksissa.

Linkkityypit eroavat siis toisistaan sillä tiedolla, jonka ne passaavat hakuboteille.

Silmämääräisesti linkkityyppiä ei voi erottaa, sillä linkkityypin näkee vain HTML-koodista. Poikkeuksen tekevät kuitenkin affiliate-linkit eli sponsoroidut linkit, jotka tulisi aina erottaa eri värisellä tai ulkomuodoltaan toisenlaisella linkillä. Voit lukea enemmän sponsored- ja UGC-linkeistä (user generatd links) sekä niiden käytöstä tästä artikkelista.

Linkkien hankkiminen

Kuinka aloittaa käänteisten linkkien strategia?

Kun nyt tiedät, miten tärkeitä toiselta nimeltään “käänteiset linkit” ovat, käydään läpi, miten voit aloittaa niiden hankkimisen orgaanisesti.

1. Määritä tavoitteet

Pelkkä kävijämäärän kasvu ei ole relevantti tavoite, sillä haluat tottakai tavoittaa liiketoiminnallesi oikeasti potentiaalisia kävijöitä.

Tämän lisäksi tavoitteita voivat esimerkiksi olla:

 • tiettyjen liiketoiminnallesi tärkeiden sisältöjen näkyvyyden kasvattaminen
 • sivuston auktoriteetin kasvattaminen lähteenä muille julkaisijoille
 • brändin tunnettuuden kasvattaminen

Eri tavoitteet vaativat erilaisia backlinkejä eri tyyppisiltä sivustoilta.

Jos esimerkiksi kirjoitat matkailusta, tavoitteenasi on saada klikki joltain toiselta korkean auktoriteetin matkailusivustolta.

Jos taas tuotat verkkosivustoja asiakkaille, voisit pyytää linkkiä tyytyväiseltä asiakkaalta, kun hän sivustollaan kertoo, kuka uudet sivut on tehnyt.

Ja niin edelleen.

Backlinkit pitää siis aina ansaita omalle aiheelle relevanteilta sivustoilta: ei riitä, että linkkejä saa sieltä täältä tai että niitä keplotellaan linkkifarmauksen avulla; sillä on hakukoneille väliä, miltä sivustolta backlink on ansaittu ja vastaako linkittävä sivusto aiheeseen.

2. Luo tarjoama eli se, mitä voit tarjota kumppanille

Mieti, mitä voit tarjota potentiaaliselle kumppanille, jolta pyydät linkkiä omalle sivustollesi, sillä joku porkkana linkkivaihdossa pitää olla.

Tässä pari esimerkkiä:

 • laadukas sisältö toimi lähteenä tai lisätietona samasta aiheesta kirjoitetuille kevyemmille sisällöille
 • white paper tai opas kertoo asian tarkemmin ja syvemmin ja toimii siten lähteenä

On tylsää pyytää pelkkää linkkiä, joten koeta miettiä, mitä linkittävä taho itse ansaitsee linkkivaihdosta. Ja tässä tapauksessa ei puhuta rahasta, joka vaihtaa omistajaa.

3. Mieti, keitä potentiaaliset kumppanit ovat

Listaa potentiaaliset laadukkaat sivustot, jotka teemansa puolesta jakavat kanssasi saman yleisön.

Vaikka et heti saisi linkkiä kaikilta toivomiltasi sivustoilta, tällaisten tahojen listaaminen on yksi askel eteenpäin oman sivuston sisällöntuotannon suunnittelussa; mieti, mitä sellaista sisältöä sinulta pitäisi löytyä, jotta toivomasi sivustot voisivat tulevaisuudessa linkittää juuri sinun sivustollesi.

backlinks

Vältä näitä taktiikoita 🔴

Älä sorru seuraaviin tapoihin linkkihankinnassa.

Älä spämmää blogikommenteilla

SEO-maailman Villin Lännen aikaan blogikommentit olivat yksi tehokkaimmista tavoista ansaita linkkejä omalle sivustolle.

 • tänä päivänä kommentit eivät enää yksinkertaisesti toimi, minkä lisäksi kommentit ovat mallia nofollow;
 • älä siis tuhlaa aikaasi blogikommenteilla spämmäämiseen, sillä ne eivät kerrytä SEO-näkyvyyttäsi

Paljon linkkejä halvalla on aina punainen lippu

Liian halpa hinta on aina hälytysmerkki. Vaikka hinta houkuttelisi, älä sorru ostamaan linkkejä könttänä. Google kyllä tietää, mikä linkkejä myyvien sivustojen todellinen arvo on, ja vaikka sivustosi analytiikka nousisi hetkellisesti, se myös romahtaa yhtä rumasti.

Google on nykyisin niin hyvä havaitsemaan massalinkkistrategioita, ettei oman sivuston näkyvyyttä kannata koettaa parantaa keplottelemalla. Tulet jäämään siinä aina toiseksi.

Älä myöskään maksa yksittäisistä linkeistä

Linkeistä maksaminen on vastoin Googlen ohjeistuksia. Kun Google tajuaa, että linkki on ostettu, se jättää huomioimatta ko. linkin, jolloin vain häviät rahasi. Mikäli tehtailet ostettuja linkkejä paljon, voit myös päätyä Googlen mustalle listalle.

Saan kuukausittain viestiä ulkolaisilta SEO-toimistoilta, jotka haluavat ostaa dofollow-tekstilinkin sellaiseen sisältöön, joka löytyy Googlesta (tällaisesta sisällöstä linkki on aina voimakkaampi). Älä sinäkään sorru tähän, vaikka linkistä tarjottaisiin 100-200 euroa kappaleelta.

black hat seo
Olisipa hienoa nähdä Googlen poistavan tällaiset Black hat SEO:oon nojaavat mainokset. Mutta mainosrahat puhuvat tässäkin tapauksessa.

Siivoa epäilyttävät linkit Disavow-komennolla

Jos olet erehtynyt ostamaan linkkejä, eikä Google vielä ole ehtinyt huomata moista törkyä, voit pelastaa sivustosi Googlen disavow-komennolla.

Voit siis kertoa Googlelle erityisesti tätä tarkoitusta varten luodulla työkalulla, mitkä sivustollesi johtavat spämmilinkit sen tulee jättää huomiotta.

Voit lukea lisää disavow-komennosta Search Consolen sivustolla.

Huom. Google pyrkii koko ajan tunnistamaan spämmi-sivustoja entistä paremmin, joten myös disavow-työkalun käyttö tulee mitä todennäköisimmin poistumaan tulevaisuudessa (päivitys 17.11.2022)

disavow

Käytä näitä tapoja harkiten 🟡

Mieti kahdesti, kannattavatko seuraavat toimenpiteet kohdallasi.

 • Yrityslistaukset:
  • Google luokittelee monet yrityslistaukset, etenkin maksulliset, epäilyttäviksi linkkilistauksiksi
  • jos käytät tällaisia listauksia, varmista, että ne ovat luotettavia eli esimerkiksi Suomen Yrittäjien ylläpitämiä
  • muista, ettei yrityslistausten perimmäisenä tarkoituksena ole kasvattaa SEO-näkyvyyttä vaan yrityksesi tunnettuutta

 • Lehdistötiedotteet:
  • koska PR-julkaisut (Press Release) ovat aina yrityksen itsensä julkaisemia, Google ei laske niitä luonnollisiksi linkeiksi
  • lehdistötiedotteiden linkit ovat mallia nofollow eli ne eivät kasvata SEO-näkyvyyttä
  • hyvällä lehdistötiedotteella voit kuitenkin päästä toimittajien tietoisuuteen eli toimittajat voivat tehdä sinusta artikkelin, jolloin ansaitset toimituksellisen linkin

Alta näet, mitä John Mueller (Google’s Search Advocate) totesi lehdistötiedotteista vuonna 2018 (ja sama pätee edelleen):

“We try to ignore links from things like press releases because we know, in general, companies put the press releases out themselves. So any links in there are essentially placed by themselves. But if these links happen and they’re out there, it’s not something you need to worry about because you can’t really take them all back. just wouldn’t rely on kind of press releases as a strategy for building up links for a website because, like I said, we do ignore most of those.

Backlinkien parhaat käytännöt 🟢

Mietit varmasti, miten saat linkityksiä muilta sivuilta. Jotta backlink-strategiasi voi tuoda toivottuja tuloksia, sinun tulee tietää, mitkä asiat vaikuttavat linkin laatuun.

Maksa työstä, älä linkeistä

Vaikuttajien kanssa toteutetuissa kaupallisissa sisältöyhteistöissä ei ole mitään väärää, ovathan ne verrattavissa nativiimainontaan.

Natiivimainonta tarkoittaa kaupallisen toimijan ostamaa artikkelia, joka sisältää linkkejä toimijan sivustolle ja joka julkaistaan esimeriksi Helsingin Sanomien verkkosivuilla.

 • Kun maksat kokonaisuudesta, linkit kuuluvat hintaan. Et siis maksa linkistä vaan jutusta.
 • Grey/white hat SEO:n rajamailla liikutaan silloin, kun linkki ostetaan sivustolta esimerkiksi järkevän tekstikappaleen kera ja linkin myyvä sivusto puhuu samasta aiheesta kuin linkin ostava sivusto.

Merkitse kaupallinen sisältö oikein

Sponsoroidut linkit ja affiliate-linkit tulee aina erottaa luonnollisesta sisällöstä esimerkiksi eri värisellä linkillä. Voit lukea aiheesta lisää tästä artikkelista.

Lue myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistukset:

Linkkien pyytäminen oikealla tavalla

Kaikki linkkipyynnöt eivät ole haitallisia; haitallisia ne ovat silloin, kun koetat tehtailla linkkejä ihan miltä tahansa sivustoilta hyvänsä tai kun tarjoat tai haluat niistä maksun.

Tässä pari hyvää vinkkiä linkkien ansaitsemiseen:

 • Kirjoita niin hyvää sisältöä, että muut haluavat käyttää sitä lähteenä.
 • Monitoroi brändinimesi mainintoja verkossa: kun huomaat, että laadukas sivusto kirjoittaa hyvin aiheesta, jossa sinut on mainittu, voit lähestyä tahoa ja kysyä linkkiä artikkeliin (mainitseehan sivusto sinut jo valmiiksi).
 • Tarjoa oikea hyöty: kun laadukas sivusto jakaa kanssasi saman kohderyhmän, mieti, mitä voisit tarjota tämän sivuston lukijoille: luonnollisella linkillä pitää aina olla jokin peruste (älä kuitenkaan ala tehtailemaan näitä massoittain)

Myös John Mueller on todennut, että linkkien pyytäminen luonnollisesti, kohteliaasti ja ilman rahanvaihtoa on ok:

“From our point of view, it’s fine to contact people and tell them, like, by the way I have this great content, and maybe it’s something that you would appreciate for your website as well. That’s generally fine. But anything beyond that, what you’re saying, like well, you must link to me like this, or you must pay me money, or I will pay you money for this link, or I will exhange something for this link, that’s all something that, from our point of view, would make this an unnatural link. So providing it to people, and promoting it, and sayin like, here’s great content, and they link to you, that’s perfectly fine.”

Optimoinnin iloa!