Jatkuvan SEO-työn palvelumalli avattuna

Nelinkertaista sivustokäynnit puolessa vuodessa.

Jokaisella on mahdollisuus kasvattaa sivustonsa kävijämääriä ja sisältöjen löydettävyyttä Googlessa. Mieti, mitä alla olevan graafin kasvukäyrä voisi tarkoittaa yrityksesi liiketoiminnalle.

Jatkuvalla SEO-työllä varmistetaan sivuston näkyvyyden orgaaninen kasvu hakukoneissa.

Hakukoneoptimointi on pitkäjänteistä mutta tuloksiltaan palkitsevaa työtä, joka tulisi nivoa osaksi jokaisen kasvuhakuisen yrityksen markkinointistrategiaa. Yrityksen tuottamien palveluiden löytyminen hakukoneista on ensiarvoisen tärkeää, kun halutaan kasvattaa myyntiä, tavoitella uusia potentiaaliaisia asiakkaita ja vahvistaa brändin tunnettuutta ja ajatusjohtajuutta.

Toisin sanoen, hakukoneoptimointi ei ole pikavoittoja tai pelkkää sisältöjen “seottamista”. Todellisuudessa se on paras mahdollinen tapa panostaa yrityksen menestykseen ja kasvuun nyt ja tulevaisuudessa.

Yksi yleisimmistä harhaluuloista on että SEO-työ tehdään kerralla valmiiksi. Hyvät tulokset kestävät aikansa, mutta jos sisällön optimoinnista ja korjaamisesta sekä sivuston teknisestä toimivuudesta ei huolehdita kuukausitasolla, ollaan pian tilanteessa, jossa kilpaileva yritys on kiilannut ohitsesi Googlessa.

Site Audit

Jokainen SEO-projekti alkaa Site Auditilla, jossa käymme läpi sivuston sisällöllisen ja teknisen kunnon sekä parannusehdotukset.

Avainsana-analyysi

Selvitämme yrityksen nykysijoituksen hakutuloksissa ja käymme läpi liiketoiminnalle tärkeimmät ja tehokkaimmat avainsanat.
 

SEO-sisältöstrategia

Huolellisesti suunnitellun avainsana-analyysin ja liiketoimintasuunnitelman pohjalta muotoiltu SEO-strategia yhdistettynä jatkuvaan SEO-työhön takaa näkyvyyden kasvun ja löydettävyyden Googlesta.
 

Analytiikan seuranta

SEO-projektin tulosten seurantaa ja datan keruuta varten rakennetaan helppokäyttöinen dashboard, jonka avulla todennetaan kävijämäärän ja avainsanojen kasvu sekä luodaan kätevästi tulosraportteja.
 

Kuukausiseuranta

SEO-validoinnit ja konsultointi sekä yhteiset palaverit kuukausittain ja laajemmat tarkistukset kvartaaleittain auttavat jäsentämään ja ylläpitämään SEO-työtä.
 

Jatkuva SEO-työ

Jatkuvan työskentelyn mallilla varmistamme tulosten synnyn. Projektin pituus ja laajuus määritellään aina yhdessä asiakkaan kanssa yrityksen tarpeet huomioiden. Tarjoamme niin avaimet käteen -paketteja kuin konsultointia – juuri sen mukaan, mitä oikeasti tarvitsette.