Avaisanatutkimus

Avainsanatutkimus on SEO-työn perusta

Avainsanat ohjaavat kaikkea hakuliikennettä 📊

avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksen avulla:

 • Määritetään SEO-sisältöjen tavoitteet
 • Seurataan SEO-optimoitujen sisältöjen näkyvyyden kasvua
 • Tunnistetaan uusia potentiaalisia sisältöideoita
 • Opitaan markkinasta:
  • mitä aiheita etsitään
  • millaista ja miten tietoa haetaan
  • millaisia ongelmia ja haasteita asiakkailla on
 • Kasvatetaan sivuston orgaanista liikennettä
 • Vahvistetaan ajatusjohtajuutta
 • Toteutetaan kattomarkkinointia
 • Kerätään liidejä
 • Erotutaan kilpailijoista.

Bronze

Yhdelle teemalle
849 € + ALV 24%
 • Palvelukuvaus alla

Gold

Kolmelle teemalle
2149€ + ALV 24%
 • Palvelukuvaus alla

Palvelukuvaus

Avainsanatutkimus avattuna.

1. Alkupalaveri

Yhteinen etäpalaveri, jonka aikana kartoitetaan optimoitavan sivuston nykytilanne, tarpeet ja avainsanastrategian tavoitteet.

2. Alkukartoitus

Alkukartoituksessa tutkitaan sivuston nykyisten avainsanojen nykynäkyvyys, kilpailutilanne ja potentiaali Googlessa suhteessa kilpailijoihin.

3. Kilpailijatutkimus

Kilpailijatutkimuksella todennetaan tärkeimpien kilpailijoiden käyttämät avainsanat ja niiden näkyvyys Googlessa.

4. Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksessa käydään läpi sivuston nykysisällöt ja ansaitut sijoitukset Googlessa sekä uudet potentiaaliset aiheet ja avainsanat.

5. Avainsanastrategia

Kilpailija- ja avainsanatutkimuksen pohjalta luodaan avainsanastrategia:
— Tärkeimmät omat avainsanat
— Kilpailijoiden käyttämät avainsanat
— Avainsanojen hakumäärät
— Avainsanojen vaikeusaste
— Avainsanojen intentio
— Paikalliset haut.

6. Palaverit ja konsultointi

Projektin aikana asiakkaan kanssa käydään läpi alkukartoituksen, kilpailijatutkimuksen tulokset ja avainsanastrategia sekä sen hyödyntäminen sisällöntuotannossa. Konsultointi projektin ajan.

Tiedätkö, millä termein palvelujasi todella haetaan?

Avainsanatutkimuksen avulla selvitetään juuri ne hakutermit, joita potentiaaliset ostajat todellisuudessa käyttävät.

Lisäksi hakusanatutkimuksessa huomioidaan myyntiputken eri vaiheissa käytettävät termit, jotta kuluttajat saadaan kiinni mistä tahansa ostopolun vaiheesta.

→ Tällä tavoin osaat tuottaa konversiopohjaista SEO-sisältöä, joka vastaa kaikkiin myyntitapahtumaa edeltäviin vaiheisiin:

 • Attention eli huomio = asiakas vielä etsii tietoa
 • Interest eli kiinnostus = herätät asiakkaan kiinnostuksen
 • Desire eli halu = luot ostotarpeen
 • Action eli toiminta = saat asiakkaan ostamaan.

avainsanatutkimus

30 minuuttia ajastasi

Lähdetäänkö edistämään sivustonne orgaanista näkyvyyttä yhdessä?

Ilman avainsanatutkimusta optimointiin käytetty työaika valuu hukkaan, eivätkä sisällöt tuo tuloksia Googlessa.

Halutessasi voit varata maksuttoman puolituntisen, jonka aikana voimme jutustella SEO-tarpeistasi. Keskustelu ei sido sinua mihinkään.

Jos haluat tilata avainsanatutkimuksen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: info@seohub.fi

Miksi hakusanatutkimus on tärkeä?

Avainsanatutkimus on hakukoneoptimoinnin tärkein vaihe. Avainsanat eli hakutermit ohjaavat kaikkea hakuliikennettä; niiden avulla käyttäjät ja hakurobotit tietävät, mistä ko. sisältösivulla puhutaan.

Ilman avainsanatutkimusta hakukoneoptimointiin käytetty työaika valuu hukkaan, eivätkä sisällöt tuo tuloksia Googlessa. Termejä ei kannata arvailla, sillä jo synonyymi-sanoilla voi olla merkittäviä eroja (kuten näet hieman alempana olevasta kuvakaappauksesta).

Laskeutumissivujen ja artikkeleiden lisäksi avainsanoja (ja somessa hashtageja) käytetään myös:

hakusanatutkimus

Avaisanatutkimuksen idea

Avainsanatutkimuksella todennetaan ne termit, joita asiakkaat todellisuudessa käyttävät, kun he hakevat tietoa tuotteistasi ja palveluistasi sekä toimialaasi liittyen.

Hyödyllisimmät ja tehokkaimmat avainsanat voidaan todentaa ainoastaan avainsanatutkimuksen avulla.

Esimerkki:

Olisitko osannut lonkalta sanoa, kumpaa haetaan kuukaudessa 1600 kertaa ja kumpaa 480 kertaa: ”kotisivut yritykselle” vai ”verkkosivut yritykselle”?

Vastauksen näet tästä alta.

avainsanatutkimus

Tehokkaan avainsanan anatomia

1. Mitkä asiat avainsanatutkimuksessa käydään läpi?

Avainsanatutkimuksen avulla selvitetään avainsanalle kohdistuva hakujen määrä kuukausitasolla, eli kuinka monta kertaa milläkin avainsanalla kuukauden aikana haetaan sisältöjä Googlesta. Lisäksi selvitetään hakusanan tyyppi ja hakusanan vaikeusaste.

Avainsanoja tutkimalla voidaan myös todentaa kilpailijoiden käyttämät hakutermit ja niiden variaatiot.

Avainsanatutkimuksessa selvitetään yksittäisen hakusanan:

 • kuukausittaiset haut
 • sesongit
 • vaikeusaste
 • kilpailun määrä
 • hakutyyppi
 • alisteiset termit.

2. Millainen on hyvä avainsana?

Mitä paremmin avainsana vastaa käyttäjän tekemää hakua, sitä parempia tuloksia voidaan odottaa. Haun syy onkin yksi tärkeimmistä asioista, joka sinun tulee huomioida, kun suunnittelet ja lopulta päätät, millaista sisältöä valitulle avainsanalle tuotat.

Haluat varmasti lukea artikkelimme seitsemästä parhaasta hakusanatyökalusta.

Hakusanatutkimuksen avulla voidaan määrittää, mitkä sanat allokoidaan:

 • how to -sisältöihin
 • luoviin sisältöihin
 • laskeutumissivuille
 • liidien keräämiseen
 • myyntisivuille
 • tuotteille
 • brändin tunnettuutta rakentaviin artikkeleihin
 • brändin ajatusjohtajuutta rakentaviin artikkeleihin.

2.1 Avainsanan intentio

Eri avainsanoilla on eri potentiaali tavoittaa tietynlaisia eli toivottuja kävijöitä.

Hakusanatutkimuksessa selvitetään, mikä on kunkin avainsanan perimmäinen tarkoitus eli intentio:

🔵 Informational – haut, joilla haetaan tietoa/vastausta kysymykseen
🟡 Commercial – myyntitapahtumaa edeltävät haut
🟢 Transactional – haut, joilla halutaan ostaa jotain
🟣 Navigational – haut tietyn verkkosivun löytämiseksi

Lue Kolme + 1 hakusanatyyppiä sisällöntuotannon tueksi -artikkeli täältä!

3. Miten avainsanatutkimus tehdään?

Tutkimuksessa käydään läpi:

 • omien tuotteiden termit
 • omien palveluiden termit
 • ajatusjohtajuutta kasvattavat termit
 • kpi:den pohjalta nousevat termit
 • mitä asiakaspalvelulta yleensä kysytään?

Tämän jälkeen tunnistetaan avainsanojen tyypit:

 • Primary Keyword
 • Secondary Keywords (rinnasteinen/synonyymi)
 • Additional Keywords (alisteinen)
 • Long Tail Keywords (pitkän hännän avainsanat)

Primary Keywordilla tarkoitetaan pääavainsanaa eli tärkeintä avainsanaa.

Secondary Keywordsit ovat pääavainsanalle rinnasteisia ja alisteisia avainsanoja.

Additional Keywords kuvaa nimensä mukaisesti alisteista eli aiheeseen liittyvää hakutermiä, pitkän hännän avainsanat (Long Tail Keywords) puolestaan ovat yleensä useamman sanan pituisia ja hyvin tarkkoja hakutermejä, kuten vaikkapa ”aito italialainen lasagne ohje”.

hakukoneoptimointi

4. Mitä pitkän hännän avainsanat tarkoittavat?

SEO-optimointi kannattaa aina aloittaa pitkän hännän avainsanoilla.

Näillä tarkoitetaan avainsanoja, joiden:

 • hakumäärät ovat noin 70–200+ hakua / kk
 • vaikeusaste on noin 7–20~%.

Pitkän hännän avainsanoja kannattaa suosia siksi, että:

 • ne on helpompi voittaa
 • niiden eksponentiaalinen kasvu koostuu:
  • monesta pienestä voitetusta avainsanasta;
  • kun yksi hakusana tuo mukanaan alisteisten avainsanojen voittoja.

Näitä vinkkejä hyödyntämällä voit aloittaa avainsanatutkimukseksen myös ilmaisia avainsanatyökaluja hyödyntäen.